Mapa inna niż wszystkie inne ...

             Mieszkańcy gmin leżących po zachodniej stronie Częstochowy oraz turyści pragnący aktywnie zwiedzić owe tereny dostali do ręki wyjątkową pomoc: turystyczną cyfrową mapę topograficzną. Dzięki cyfrowej mapie "Na zachód od Częstochowy" wycieczki piesze, rowerowe, kajakiem, konno lub motocyklem/quadem wchodzą na zupełnie inny poziom zaawansowania - wykorzystanie nowoczesnych technologii w turystyce jest coraz popularniejsze - taka pomoc zachęca do zwiedzania regionu poprzez wykorzystanie narzędzi współpracujących z Global Positioning System, czyli GPS. Mapa zawiera pełną treść turystyczną m.in. wszystkie szlaki turystyczne piesze, rowerowe oraz ścieżki dydaktyczne itp.. Dzięki niej odkryjemy w terenie m.in. ślady po drugiej wojnie światowej, pomniki przyrody, zlokalizujemy nieistniejące już kopalnie rud żelaza oraz inne atrakcje turystyczne. Do wyznaczonego celu zostaniemy poprowadzeni po wszystkich istniejących w terenie drogach (nie pomijając ścieżek polnych czy przecinek leśnych) w sposób jaki znamy z nawigacji samochodowych. Ale to nie wszystko - również w domu z jej pomocą możemy zaplanować przyszłą wycieczkę, znaleźć ciekawe miejsca - korzystając z interaktywnych opcji darmowego oprogramowania do prezentowania zasobów mapy na ekranie komputera. Mapa jest stale aktualizowana i rozbudowywana - a ilość urządzeń na których działa sukcesywnie powiększana. Dokładność i szczegółowość danych zawartych w mapie sprawia że jest to wyjątkowy produkt w skali kraju w temacie nawigacji w turystyce.

            Cyfrowa mapa topograficzno-turystyczna "Na zachód od Częstochowy" obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatu Kłobuckiego i Lublinieckiego + tereny "sąsiadujące" (m.in. Powiat Oleski, Powiat Częstochowski). Inną nazwą mapy mogłaby być "Jura wieluńska" ponieważ idealnie wpisuje się w ten obszar (makroregion: Wyżyna Woźnicko-Wieluńska). Mapa obejmuje dwa parki: Załęczański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy "Lasy nad Górną Liswartą" oraz tereny gmin należących do dwóch LGD: "Zielony Wierzchołek Śląska" i "Bractwo Kuźnic".

            Mapa skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych poznaniem walorów turystycznych i krajoznawczych terenu ... czy to będąc na wycieczce już czy dopiero planując tą wycieczkę w zaciszu domowym. W pierwszym przypadku mapę mamy wgraną do odbiornika turystycznego firmy Garmin, można również używać urządzeń PPC i telefonów komórkowych z systemem Symbian v3 (z zainstalowanym programem Garmin Mobile XT). Istnieje też możliwość podglądu mapy na urządzeniach z systemem Android (np. program OruxMaps (
zobacz przykład Android) lub Locus [wymagana konwersja mapy]). W opcji mobilnej mapa pokazuje swoje największe możliwości i przewagę nad wersją papierową. W drugim przypadku (np. planując przyszłą wycieczkę) wykorzystujemy zainstalowany w środowisku Windows (lub MAC OS, Linux) program BaseCamp (do pobrania za darmo ze strony Garmina) lub MapSource (obecnie już nie rozwijany). Obecnie właśnie tylko za pomocą takich programów (nie licząc edytora w której mapa jest edytowana) można oglądać mapę na komputerze (zobacz podgląd BaseCamp, MapSource), to inne rozwiązanie w porównaniu do wielu map dostępnych online za pomocą przeglądarki WWW. W tym przypadku mapę mamy zainstalowaną lokalnie na dysku HDD przeglądaną przez jeden z tych programów wykorzystujący wszystkie 'interaktywne' opcje zawarte w mapie. Ta opcja obejmuje planowanie trasy wycieczki w domu, można ocenić długości trasy, dostosować jej przebieg pod kątem atrakcji turystycznych czy szlaków turystycznych, następnie można taką trasę z mapą wydrukować i wykorzystać w terenie tak jak tradycyjną mapę papierową ale wzbogacona o naszą trasę (w przypadku gdy nie posiadamy nawigacji mobilnej zdolnej do obsługi map w formacie Garmina).

            Dlaczego inna niż wszystkie inne? To przede wszystkim inne podejście do aspektu ilości szczegółów umieszczonych na mapie. Format cyfrowy [wektor, kilka poziomów/warstw informacji] pozwolił przyjąć filozofię umieszczenia jak największej ilości informacji przydatnych turyście w terenie (najniższy poziom - największe zbliżenie) bez nadmiernego przeładowania informacjami w wyższych warstwach dzięki odpowiedniemu filtrowaniu danych na etapie budowy (kompilacji) mapy. Nie jest to kopia żadnej dotychczasowej mapy ale jeśli by chcieć porównać poziom/ilość szczegółów z mapą papierową to można by uznać, że odpowiada skali 1:10000, ale gdzie tylko była taka okazja to jest o wiele dokładniej. Stale jest rozbudowywana baza punktów POI - w terenie są zbierane takie dane jak np. kapliczki na drzewach, transformatory, zapory na rzekach, paśniki w lesie, ambony czy nawet mrowiska. Warstwice są wygenerowane co 2 metry co na rozpatrywanym terenie dość płaskim pozwala wygodnie zobaczyć ukształtowanie terenu. I wszystko to możemy zabrać ze sobą na wycieczkę - w poszukiwanie 'przygód' ... Dokładność mapy pozwoli na dotarcie do wielu nawet mało znanych atrakcji turystycznych, pozwoli poruszać się po trasie, która nie jest w terenie oznakowana. Mapa wgrana do nawigacji turystycznej pozwoli na bezpieczne poruszanie się w nieznanym terenie (nawigacja po ścieżkach, drogach polnych, przecinkach leśnych itp. drogach najniższej kategorii).

Warstwa turystyczna mapy na obszarze LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" jest współfinansowana w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Operacja pt. "Utworzenie bazy informacji turystycznej w formie cyfrowej mapy turystycznej dla obszaru LGD "Zielony Wierzchołek Śląska"", której celem jest: umożliwienie mieszkańcom poznanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez stworzenie cyfrowej mapy turystycznej obejmującej obszar LGD.
Operacja w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów.

                 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Poniżej zaprezentowano jedną z możliwych wizualizacji, fragment mapy [Gmina Panki, Gmina Przystajń] (poziom szczegółowości przy zbliżeniu 700 m [widok z programu MapSource])


Więcej przykładowych wizualizacji dostępnych na stronie facebook KSW MAPA
 

Ostatnie nowości:

10.04.2015 Nowa wersja mapy:
Aktualizacja: Dodano bunkry: [Częstochowa - Polskie bunkry 1939, linia B1 trasa DK1 - DK42 Trębaczew] i inne.
Dodane szlaki:
Rowerowy niebieski Liswarciański Szlak Rowerowy
Rowerowy zielony Szlak Opatówki
Rowerowy czerwony Szlak Pankówki
Trasa zdrowia PZU w Pankach
Zaktualizowane granice gmin.
24.12.2013 Nowa wersja mapy:
Aktualizacja: Gmina Lipie oraz tereny w kierunku Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, dodano wiele nowych punktów POI i inne.
16.09.2013 Nowa wersja mapy:
Aktualizacja: Gmina Miedźno oraz tereny w kierunku Nowej Brzeźnicy, dodano wiele nowych punktów POI i inne.
06.06.2013 Nowa wersja mapy:
Aktualizacja: Gmina Konopiska - m.in. nowe szlaki turystyczne, Gmina Lipie, Gmina Przystajń, Zawady w gminie Popów, nowe wiatraki, wiele nowych punktów POI, odświeżony wygląd mapy (nowe ikonki dla POI) i inne.
02.03.2013 Funkcjonalność mapy - W paru zdaniach opisano funkcjonalność i sposób zastosowania mapy topograficzno-turystycznej, w programie BaseCamp jak i w nawigacji turystycznej Garmin - wraz z przykładami.
15.02.2013 Rajdy rowerowe - dodano spis wycieczek rowerowych zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Bractwo Kuźnic"
07.11.2012 Nowe szlaki turystyczne w Gminie Konopiska - zobrazowanie czterech tras pieszych i dwóch szlaków rowerowych w Gminie Konopiska.
04.11.2012 Rajdy rowerowe - dodano spis wycieczek rowerowych zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA
  Pozostałe nowości znajdziesz tutaj.

 

Poniżej aktualne pliki mapy do wyboru:

Wersja z dnia 19.09.2012 KSWMAPA.zip 16595 kB
Wersja instalacyjna do MapSource lub BaseCamp [program ten ściągamy za darmo ze strony Garmina a następnie instalujemy w systemie] (opcja gdy instalujemy mapę po raz pierwszy w systemie, w innym przypadku przed instalacją zalecane jest skasowanie poprzedniej wersji mapy albo użycie wersji plików do podmiany UMP_KSW_(4884) zip). Mapa instalowana jest w katalogu [C:\Garmin\MapCenter\UMP_KSW_ (4884) - jeśli instalator wybierze inny dysk np. d:\ e:\ -> D:\Garmin\MapCenter\UMP_KSW_ (4884) to należy poprawić w ścieżce na c: -> C:\Garmin\MapCenter\UMP_KSW_ (4884), nazwy katalogu nie modyfikujemy !!] i zawiera już plik TYP. Polecam instalować za pomocą pliku instaluj.bat - wtedy automatycznie wszystkie czynności zostaną za nas wykonane w tle.
10.04.2015 UMP_KSW_(4884) zip 16625 kB
Wersja w postaci aktualizacji (pliki do podmiany w MapSource/BaseCamp), pliki należy skopiować do katalogu C:\Garmin\MapCenter\UMP_KSW_ (4884)
10.04.2015 gmapsupp.img 16559 kB
Gotowy plik mapy do wgrania bezpośrednio do odbiornika GPS, dla nowych odbiorników nazwę pliku można zmienić np. na ump_ksw.img.
 

AGROTRAVEL 2012

KSW MAPA  ©  2003 - 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.
http://www.kswmapa.pl


 Teren objęty przez mapę na tle kraju:

 Gminy opracowane w skali 1:10000 (szary
 kolor), pozostałe odpowiadają skali 1:50000
 (stan na 2012-04)

 

               Zapraszam na stronę facebook KSW MAPA - zapoznasz się na niej z wieloma innymi wizualizacjami mapy, innymi jej zastosowaniami, przykładami wykorzystania oraz będziesz informowany o nowościach związanych z projektem jak i o innych informacjach powiązanych z tematem tworzenia mapy oraz wykorzystania jej w turystyce.

 UWAGA (warunki korzystania z mapy):

             Mapa jest darmowa dla indywidualnych użytkowników (wykorzystanie do celów turystycznych: Garmin, MapSource, BaseCamp itp.). Użycie mapy do celów komercyjnych bez zgody autora jest zabronione (m.in. reprodukcja,  ani w jakikolwiek sposób powielana ani wykorzystywana do innej publikacji [jak np. folder, tablica, przewodnik]). Zabronione jest także wykorzystanie zasobów mapy do aktualizacji/poprawy innych map lub w innych projektach. Używanie mapy wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie i pośrednie wynikłe z ewentualnego używania mapy.
 
 Gminy wspierające projekt mapy:
Gmina Przystajń Gmina Konopiska
   

Zapraszam inne gminy do współpracy nad rozbudową treści topograficznej mapy.

 LGD

 Mała podróż w przeszłość, tak projekt
 startował w 2003 r., pierwszy GPS Garmin
 Etrex Legend.

 Przykład wykorzystania mapy - Garmin
 Colorado na wycieczce rowerowej

.....

Uwaga! Jest to tylko ramka ->  idź do strony głównej